POLY SHEEN 200 MTR

TRÅD POLY SHEEN 40/200 – 3406

5009-4610

POLY SHEEN 800 MTR

TRÅD POLY SHEEN 40/800 – 2596

5010-4610